Strona główna arrow Ważne informacje
Znalazłeś dzikie wysypisko śmieci? Daj nam znać!
 Do 30 października 2009 r. można osobiście lub telefonicznie zgłaszać miejsca, w których znajdują się nielegalne wysypiska. Po sporządzeniu mapy zaśmieconych terenów, gmina podejmie stosowne działania zmierzające do ich usunięcia, tj. w przypadku, gdy wysypisko znajduje się na terenie należącym do gminy – usunięte zostanie na zlecenie i koszt Urzędu, jeśli znajdzie się ono na prywatnym terenie – obowiązek jego usunięcia będzie spoczywał na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.
(kliknij na obrazek w celu powiększenia)
 
Zużyty sprzęt
W sytuacji, gdy sklep odmówi przyjęcia zużytego sprzętu pomimo dokonanego w sklepie zakupu nowego sprzętu, tego samego typu należy interweniować u swojego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumenta. Do jego kompetencji należy m.in.: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
 
Segregacja odpadów
Gniazda segregacji znajdują się w poniższych punktach miasta:
• Aleje 3
• Bydgoska 5,7
• Dąbrowskiego 1,3,7
• Długa 5
• Gdańska 5
• Gimnazjum
• GOSiR Stadion
• GOSiR Basen
• Krótka
• Krzywoustego 1
• Lipowa 13
• Lipowa/Wielkopolska 19
Czytaj całość
 
Postępowanie z odpadami
ZŁOTE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA:
1. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości muszą być zbierane selektywnie. Osobą odpowiedzialną za selektywną zbiórkę śmieci jest właściciel danej nieruchomości tj. właściciel domu, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa itp. 

2. Odpady zebrane selektywnie wrzucaj do specjalnie oznakowanych pojemników lub worków dostarczonych przez gminę.

3. Należy zawsze zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika.

4. Dokonuj świadomych wyborów konsumenckich. W sklepach kupuj produkty przyjazne środowisku.

Czytaj całość
 
Rasy groźnych psów
 PSY  SĄ  GROŹNE!!!

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka. Psa należy utrzymywać w takich warunkach ażeby nie stanowił zagrożenia dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  na utrzymanie psów ras uznawanych za groźne każdy właściciel w ciągu 30 dni od dnia nabycia psa musi bezwzględnie uzyskać zezwolenie. W tym celu należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Za brak zezwolenia grozi kara aresztu lub grzywna. 
Czytaj całość
 


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!