Strona główna arrow Edukacja ekologiczna arrow Podsumowanie akcji "Sprzątanie Świata 2008"
Podsumowanie akcji "Sprzątanie Świata 2008"
Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata 2008” , odbyła się pod hasłem „Ziemia w Twoich rękach”, w dniach 19 – 20 września br. Akcja ta, została poprzedzona informacją, skierowaną do lokalnych mieszkańców na temat harmonogramu jej przeprowadzenia oraz sposobie odbierania przez miejscowe służby porządkowe  zebranych odpadów.

 W kampanii udział wzięło 1337 osób, tj. dzieci, młodzieży i opiekunów, ze wszystkich placówek przedszkolnych i szkolnych, z terenu miasta i gminy Twardogóra.
Uczestnicy akcji zostali wyposażeni w kolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz w ochronne rękawice. Sprzątano okolice swoich placówek tj. tereny wokół szkół i przedszkola oraz tereny zielone w wyznaczonych rejonach miasta, gdzie zorganizowano punkty odbioru nieczystości.
Obsługą w/w punktów  zajął się ZGKiM w Twardogórze.
W wyniku przeprowadzonej akcji zebrano 41,8 m3 posegregowanych odpadów oraz zlikwidowano 10 wysypisk śmieci !!!

W akcję sprzątania świata zaangażowali się również mieszkańcy miasta i gminy Twardogóra, którzy porządkowali tereny wokół własnych posesji. Zebrane odpady przekazywano do ustawionych specjalnie na ten dzień w wyznaczonych miejscach, dodatkowych kontenerów KP – 7, lub zbierano je do worków.

Po zakończonym sprzątaniu wszystkie śmieci, wywiezione zostały przez ZGKiM        w Twardogórze na składowisko odpadów w Grabownie Wielkim. Worki z selektywnie zebranymi śmieciami, służby komunalne dostarczyły do hali na surowce wtórne w Grabownie Wielkim. Stamtąd przekazano je  specjalistycznym firmom do przeróbki i ponownego wykorzystania. Pozostałe nieposegregowane odpady komunalne zostały zdeponowane na kwaterze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Wzorem lat ubiegłych Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra przygotował nagrody pieniężne dla szkół i przedszkoli wyróżniających się w tegorocznej akcji.

Mistrzami zbiórki odpadów zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Goszczu. Tuż za nimi, uplasowały się Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze oraz exequo Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum w Twardogórze.
Przyznane kwoty szkoły będą mogły przeznaczyć na zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych i naukowych.

 

 

 

 

  

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!