Strona główna
Myślę globalnie - działam lokalnie
 Od lat uczniowie twardogórskich szkół oraz przedszkolaki aktywnie uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata - Polska”. Tegorocznej zbiórce odpadów przyświecało hasło „Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady”. W piątek 17 września dzieci i młodzież pod opieką swych nauczycieli porządkowały teren miasta i gminy Twardogóra. Wszyscy szczególną uwagę zwracali na segregację zebranych odpadów. Pracowali w kilkunastoosobowych grupach, które zbierały plastik, szkło i pozostałe odpady do foliowych worków. Tam, gdzie było to możliwe, likwidowali dzikie wysypiska śmieci. Zebrane śmieci w ilości 367 m3 uczniowie składali w wyznaczonych przez służby komunalne miejscach. Następnie odpady zostały przetransportowane na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim. Uczestnicy akcji wierzą, że swoją proekologiczną postawą wpłyną na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej społeczności. W sprzątaniu udział brały 1282 osoby.
 
 
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!