Strona główna arrow Edukacja ekologiczna arrow Ścieki
Ścieki
 Coraz częściej do Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra docierają sygnały, że na terenie naszej gminy stosowane są praktyki wylewania szamba do ogrodów, rowów i na pola. Wydaje nam się. że postępując w ten sposób, mamy problem z głowy. Nic bardziej mylnego! Tego typu ścieki to nie jest nawóz, który można wylać na pole czy do lasu z korzyścią dla tego terenu. Ścieki to nie tylko bakterie kałowe, ale także cała masa przeróżnych detergentów, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te dostają się do gleb} i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Fakt. że nie widać skutków wylewania ścieków do gruntu przez rok. dwa czy pięć lat nie oznacza wcale, że ich nie będzie.
Potrzeba kilkudziesięciu lat. by skutki naszej bezmyślności były widoczne, a właściwie odczuwalne przez nasze dzieci. Zawarte w ściekach substancje szkodliwe, które wymywane są z gleby do wód podziemnych, powodują wzrost mineralizacji tych wód. a co za tym idzie zwiększają twardość wody. W konsekwencji instalacje wodociągowe zarastają kamieniem, a do prania musimy dodawać więcej proszku. A to wszystko kosztuje. Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008) ma obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub. gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach prawa. Jednocześnie zgodnie z w w ustawą każdy, kto posiada na swojej nieruchomości szambo, powinien mieć podpisaną umowę z firmą upoważnioną do świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Aktualnie na terenie Gminy Twardogóra uprawnioną firmą, wykonującą tego typ usługi jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze, z siedzibą prz ul. Wrocławskiej 15. W stosunku do osób i firm. które nie zastosują się do zasad prawidłowego postępowania ze ściekami, wymierzane będą kary finansowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa. Informujemy, że każdy mieszkaniec po stwierdzeniu wylewania ścieków do rowu lub na pole przez osoby nieupoważnione, może zgłaszać ten fakt: w godz. od 7.30 do 15.30 - do Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze tel. (071) 399 22 00 lub (071) 399 22 38 do 41, atomiast po godz. 15.30 - na tel. kom. (0) 601 056 130 lub na Komisariat Policji tel. (071) 31 58 997
 
następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!