Strona główna
Ścieki do kanalizacji sanitarnej
Z uwagi na obowiązujące w ochronie środowiska przepisy prawa, przypominamy wszystkim mieszkańcom iż zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Osoby, które nie przestrzegają w/w przepisów (nie stosują się do zakazów)
podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
Z własnych obserwacji oraz sygnałów jakie docierają do Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra wynika, iż niektórzy mieszkańcy naszego miasta lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, pozbywają się zużytej do sprzątania wody (zanieczyszczonej detergentami) wylewając ją do kratek umieszczonych w jezdni. Pozbywanie się ścieków poprzez wylewania ich na ulicę (przed lokal) może kojarzyć się z dawnymi praktykami, kiedy nie było kanalizacji sanitarnej, a ścieki płynęły ulicami w otwartych kanałach. Tymczasem, zaznaczyć należy, że wspomniane kratki są częścią kanalizacji deszczowej, którą odprowadzane powinny być wyłącznie ścieki opadowe, m.in. wody deszczowe i roztopowe oraz wody zużyte na polewanie ulic i placów. Cechuje je znacznie mniejsze zanieczyszczenie i niewielkie stężenie. Ścieki te nie są wcześniej podczyszczane. Siecią kanałów odprowadzane są bezpośrednio do Skoryni. Dlatego ważnym jest, aby do kanalizacji deszczowej nie trafiały ścieki komunalne lub przemysłowe zawierające zanieczyszczenia, w tym niebezpieczne dla środowiska środki piorące, myjące i czyszczące. Syntetyczne detergenty zawierają substancje odporne na rozkład biologiczny i w związku z tym stale utrzymują się w środowisku wodnym.
Ścieki komunalne ze względu na dużą szkodliwość biologiczną powinny być siecią rur kanalizacji sanitarnej odprowadzone do miejskiej oczyszczalni ścieków i następnie – po oczyszczeniu do wymaganych przepisami prawa standardów - przekazane do odbiornika (rzeka, jezioro, ziemia). Istota oczyszczania polega na obniżeniu stężenia zawartych w ściekach szkodliwych domieszek lub na przekształceniu tych domieszek na nieszkodliwe substancje w celu zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Pamiętajmy więc, że z uwagi na ochronę środowiska naturalnego oraz na zdrowie nasze i naszych bliskich,
ścieki komunalne należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej
(lub ogólnospławnej),
a ścieki opadowe do kanalizacji deszczowej.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!