Strona główna
Apel Rady Powiatu Oleśnickiego
 Natura i człowiek. Współistnienie i kolizja. Dar i niszczenie. Corocznie wiosną- po stopnieniu śniegu - my ludzie, mieszkańcy świata, kraju, powiatu oleśnickiego mamy sposobność oglądania naszego zimowego „dzieła" pozostawionego w darze przyrodzie. W przydrożnych rowach możemy zaobserwować ogrom śmieci wyrzucanych z przejeżdżających pojazdów ucywilizowanej istoty, człowieka. I potem już przez cały rok - na spacerze, przy zbieraniu jagód i grzybobraniu pozostawiamy naturze spuściznę naszego bytu -dzieło ludzkiego istnienia. Bez znaczenia jest, że nie wszyscy. Gdyż wtedy mielibyśmy kataklizm, koniec natury. A koniec natury to koniec bytu człowieka. Rada Powiatu Oleśnickiego czwartej kadencji, pragnąc pozostawić następnym pokoleniom
powiatu oleśnickiego możliwość kontaktu z czystą naturą, apeluje:
- do mieszkańców o całkowite zaniechanie wyrzucania i wywożenia śmieci oraz odpadów do lasu, na pola i łąki, do rowów i zagłębień tworząc nielegalne wysypiska; o świadome lokowanie śmieci i odpadów w miejscach i urządzeniach do tego przygotowanych,
- do Zarządu Powiatu Oleśnickiego, burmistrzów i wójtów gmin o opracowanie długoletnich planów proekologicznych działań w swoich jednostkach samorządowych,
- do jednostek oświatowych o wieloletnią, jeszcze bardziej aktywną edukacj ę uczniów i ich rodziców, w zakresie ochrony przyrody przed zaśmiecaniem,
- do przedsiębiorców, producentów i handlowców o odprowadzanie odpadów na wysypiska i do złomowisk. Inwestujecie w ten sposób w czystą naturę dla swoich dzieci i wnuków,
-   do policji oraz straży miejskich, leśnych, rybackich i innych o wzmożenie kontroli i konsekwentnego karania winnych zanieczyszczania środowiska naturalnego,
- do mediów funkcjonujących na terenie naszego powiatu o umieszczanie na czołówkach wszystkich wydań hasła „Czysto wokół mnie, dzięki mnie".
My, mieszkańcy Powiatu Oleśnickiego, spróbujmy stworzyć najbardziej czysty region na świecie. Pamiętajmy - każdy papierek, butelka, opakowanie, niedopałek, obierka czy skórka - to dzieło moje. Dzieło myślącej istoty planety Ziemi - człowieka. Weźmy wszyscy udział we wspólnej jakże potrzebnej i niezbędnej akcji „Czysto wokół mnie, dzięki mnie".
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!