Strona główna
Azbest - jeden z odpadów niebezpiecznych
 Azbest był swego czasu bardzo popularnym w sektorze budowlanym surowcem. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło w wyniku rewolucji przemysłowej w okresie ostatnich 100 lat. Azbest stosowany był w produkcji wyrobów przemysłowych (ok. 3000 gatunków produktów), przede wszystkim do produkcji wyrobów budowlanych, np. płyty dachowe i elewacyjne, rury. Jego zalety, tj. odporność na wysokie temperatury, odporność na działanie mrozu, odporność na działanie kwasów, odporność na działanie substancji żrących, powodowały, że

wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce. Na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku został on uznany za wysoce szkodliwy dla zdrowia ludzkiego minerał. Wraz z odkryciem szkodliwości azbestu (fakt ten potwierdziły badania epidemiologiczne, doświadczenia na zwierzętach), wprowadzony został obowiązek kontrolowania stanu instalacji i izolacji zawierających ten szkodliwy składnik, a także program oczyszczania terytorium Polski ze źródeł azbestu. Zgodnie z rządowym planem, akcja usuwania azbestu ma potrwać do końca 2032 roku!

W Polsce nie występują złoża azbestu nadające się do eksploatacji. Minerał ten występuje jako zanieczyszczenie złóż innych surowców mineralnych (melafir, gabro, ruda niklu, magnezyt) na Dolnym Śląsku. W latach 70 XX wieku importowano do Polski i przerabiano rocznie na azbestowe wyroby włókiennicze, wyroby azbestowo-cementowe, wyroby cierne i inne około 100 tysięcy ton azbestu. W latach 80 XX wieku zużycie azbestu spadło do ok. 60 tysięcy ton, a w roku 1991 wynosiło tylko ok. 30 tysięcy ton. Pierwsze ograniczenie stosowania w krajach Europy zachodniej wyrobów azbestowych to rok 1986. W Polsce uznanie w/w odpadów za niebezpieczne to rok 1993. W roku 1997 Sejm RP uchwalił ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z tą ustawą, minister gospodarki w porozumieniu z ministrem ochrony środowiska określa corocznie wykaz wyrobów zawierających azbest dopuszczonych do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Pomimo usunięcia w ostatnich kilku latach ok. 1 mln ton wyrobów zawierających azbest, w całym kraju wciąż do rekultywacji pozostaje kilkanaście milionów ton wyrobów zawierających ten szkodliwy minerał. Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na ok. 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy.

Wyroby zawierające azbest – ze względu na zalety azbestu – są bardzo trudne do unieszkodliwienia. Podstawową zasadą przy kontakcie z materiałami zawierającymi ten surowiec jest ostrożność i niedopuszczenie do jego zniszczenia, ponieważ w postaci nienaruszonej (nie uszkodzonej) niebezpieczne włókna azbestu nie wydostają się na zewnątrz i nie są szkodliwe dla zdrowia.

Usuwanie azbestu powinno być wykonywane przez profesjonalistów, którzy po zwilżeniu materiału powinni zdjąć go - najlepiej w całości – nie dopuszczając do jego kruszenia. Teren, z którego eliminuje się źródła azbestu, powinien być odizolowany od otoczenia, by zapobiec narażaniu przypadkowych ludzi na kontakt z rakotwórczymi włóknami tego niebezpiecznego minerału.

Zabezpieczenie i usuwanie znacznych ilości wyrobów azbestowych wiąże się z dużymi kosztami. Ponosi je właściciel nieruchomości, na której znajduje się azbest. W celu poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego władze województw, powiatów i gmin udostępniają środki finansowe (fundusze własne lub pozyskane ze źródeł zewnętrznych) na cele związane z usuwaniem wyrobów azbestowych. Sprawdź w swojej gminie, czy takowe dofinansowanie istnieje. Jeżeli tak, to jakie warunki trzeba spełnić by je otrzymać…

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!