Strona główna
Dotacja na usuwanie azbestu - przedłużenie terminu składania wniosków

 W związku z ogłoszonym w dniu 29.10.2012 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, konkursowym naborze wniosków w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW (cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o zwrot do 85% kosztów poniesionych na realizacjęzadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest!

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: 

  • złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze wniosku o przyznanie dofinansowania na wykonanie w/w zadania (wzór wniosku do pobrania lub w pokoju nr 3 UMiG w Twardogórze);
  • określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji;
  • realizacja zadania w okresie: lato/jesień 2013 rok;
  • wkład własny wynoszący min. 15% kosztów poniesionych na demontaż, zbieranie, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest;
  • wykonanie zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu przez firmę wskazaną przez Gminę Twardogóra, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
  • ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Uwaga! Nowe pokrycie dachowe i jego montaż nie są objęte dofinansowaniem. Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

Co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica (wzór wniosku do pobrania lub w pokoju nr 3 UMiG w Twardogórze).

Przedłuża się termin składania wniosków o dofinansowanie do dnia 25.01.2013 roku (włącznie), do godziny 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, pokój nr 10 – Biuro Obsługi Petenta. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (71) 399 22 38 lub (71) 399 22 39 oraz w pokoju nr 3 UMiG w Twardogórze.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!