Strona główna
Nie trzeba wypowiadać umowy

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze informuje, iż zgodnie z art. 6c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), gmina Twardogóra będzie organizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także, na których nie zamieszkująmieszkańcy (zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, instytucje itp.).

Od 1 lipca 2013 roku, usługę odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, może świadczyć jedynie przedsiębiorca, z którym umowę zawrze gmina. Inny przedsiębiorca nie może odbierać odpadów z takich nieruchomości, jeżeli nawet wcześniej miał zawarte umowy z właścicielami nieruchomości, a umowy te nie zostały rozwiązane.

W związku z powyższym Umowy na odbiór odpadów zawarte pomiędzy ZGKiM, a właścicielami nieruchomości, od 1 lipca 2013 roku będą nieważne z mocy przepisu art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 475 § 1 i art. 495 § 1 Kodeksu cywilnego mamy do czynienia z tzw. następczą niemożliwością świadczenia. Świadczenie stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za którą nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy. Zobowiązanie wygasa, a strony umowy nie mogą żądać wzajemnych świadczeń.

Zatem z upływem dnia 30 czerwca 2013 roku wygasną wszystkie umowy na odbiór odpadów komunalnych zawarte dotychczas z ZGKiM, bez potrzeby ich wypowiadania.

Przepisy Kodeksu cywilnego:
Art. 387.
§ 1. Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.

Art. 475.
§ 1. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa.

Art. 495.
§ 1. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!