Strona główna
USUWANIE AZBESTU  NABÓR WNIOSKÓW NA 2014 R.

Dotacja na usuwanie azbestu

Ruszył kolejny nabór wniosków na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra. Planowany termin przeprowadzenia prac to wiosna-lato 2014 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 30.10.2013 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, konkursowym naborze wniosków w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW (cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o zwrot do 85% kosztów poniesionych na realizację zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest!

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
  • złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze wniosku o przyznanie dofinansowania na wykonanie w/w zadania (wzór wniosku do pobrania lub w pokoju nr 3 UMiG w Twardogórze);
  • określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji;
  • realizacja zadania w okresie: wiosna/lato 2014 rok;
  • wkład własny wynoszący min. 15% kosztów poniesionych na demontaż, zbieranie, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest;
  • wykonanie zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu przez firmę wskazaną przez Gminę Twardogóra, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
  • ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Uwaga! Nowe pokrycie dachowe i jego montaż nie są objęte dofinansowaniem. Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, pokój nr 10 – Biuro Obsługi Petenta w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (71) 399 22 38 lub (71) 399 22 39 oraz w pokoju nr 3 UMiG w Twardogórze.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!