Strona główna
WYCINKA I PRZYCINANIE DRZEW ORAZ KRZEWÓW
WYCINKA I PRZYCINANIE DRZEW ORAZ KRZEWÓWW obowiązujących przepisach prawa, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), ustalono szczegółowo możliwości, jakimi dysponujemy w zakresie dokonywania pielęgnacji, bądź cięć zupełnych na drzewach i krzewach. Przede wszystkim należy pamiętać, iż na usuwanie drzew i krzewów nieowocowych, w wieku powyżej 10 lat, rosnących na gruntach nieleśnych wymagane jest stosowne zezwolenie Burmistrza, zgodnie z art. 83 w/w ustawy. Należy zwrócić również uwagę, że zgodnie z przepisami, cięcia w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

- usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami    budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
- kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
- utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Redukcja korony drzewa, tzw „ogławianie”, polegające na usunięciu zdrowego wierzchołka lub znacznej części konarów, celem redukcji drzewa, w świetle obowiązujących przepisów, jest niedopuszczalne. Za takie działania można narazić się na finansową karę.
Burmistrz, jako organ ochrony przyrody, może wymierzyć administracyjną karę pieniężną za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, stosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia i zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni, spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych (art. 88 u.o.p.). Kary, przewidziane przepisami prawa, są bardzo dotkliwe, i tak np stawki kar za zniszczenie 1m² terenu zieleni wynoszą od kilkudziesięciu do kilkunastu złotych. Kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, czy zniszczonych na skutek przeprowadzenia niewłaściwych zabiegów pielęgnacyjnych są dużo wyższe i mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w sytuacjach wyjątkowych nawet do kilkunaset tysięcy złotych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 3 w UMiG Twardogóra, w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) lub pod nr tel: (71) 399 22 38, 399 22 41, e-mail: zielen@twardogora.pl.

WYCINKA I PRZYCINANIE DRZEW ORAZ KRZEWÓW

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!