Strona główna
Odpady komunalne
Odpady komunalneOd 1 lipca 2013 r. obowiązuje tzw nowy system gospodarki odpadami wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). W ramach tego systemu wszyscy byliśmy zobowiązani do złożenia deklaracji z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oceniając na chwilę obecną ilość złożonych deklaracji przez naszych mieszkańców trzeba zauważyć, że większość podeszła do tego ze zrozumieniem i wywiązała się z tego obowiązku. Dlaczego obowiązku?!
Ponieważ wszyscy produkujemy odpady i wszyscy musimy ponosić koszty ich zagospodarowania. Niestety i w naszej gminie zdarzają się „nieuczciwi mieszkańcy”, którzy odpady komunalne wytwarzają, ale deklaracji nie złożyli, lub złożyli z nieprawdziwymi danymi. Tym samym nie płacą za swoje odpady, pomimo tego, że zanoszą je na PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) lub są one odbierane bezpośrednio przez zakład komunalny. W takim razie kto ponosi te koszty ? Na chwilę obecną płacimy wszyscy. Dotychczas pracownicy UMiG ograniczali się do informowania wszystkich zapominalskich i wzywali do złożenia stosownego dokumentu. Obecnie w stosunku do wszystkich właścicieli nieruchomości (poprzez właścicieli nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy w dalszym ciągu uważają, że nie muszą niczego składać i płacić za swoje odpady zostały rozpoczęte procedury zmierzające do wydania z urzędu decyzji administracyjnej o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po wydaniu takiej decyzji, w przypadku niepłacenia za odpady, zostanie rozpoczęte postępowanie egzekucyjne – zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Należy również dodać, że równolegle z w/w pracami trwa weryfikacja terenowa gospodarstw, które skorygowały swoje deklaracje, pomniejszając ilość osób zamieszkujących dane gospodarstwo. Ze wstępnych informacji wynika, że i wśród tej grupy są osoby, które składają korektę nie wynikającą ze stanu faktycznego, a jedynie celem zmniejszenia kosztów. W przypadku potwierdzenia takiej nieprawidłowości również zostanie wdrożona procedura opisana powyżej – postępowanie egzekucyjne.
Szczegółowe informacje uzyskać można również w pok. nr 3 w UMiG Twardogóra, w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30), lub pod nr tel: (71) 399 22 39, 399 22 38, e-mail: recykling@twardogora.pl, a także na stronie internetowej: twardogora.pl, w zakładce – nowy system gospodarki odpadami.
Odpady komunalne
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!