Strona główna
Akcja azbest 2014
AzbestOd 2011 roku Gmina Twardogóra prowadzi akcję polegającą na usunięciu wyrobów zawierających azbest, która dotyczy przede wszystkim pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Jej celem jest doprowadzenie do eliminacji w/w wyrobów z terenu naszej gminy oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.           
Tegoroczna akcja usuwania azbestu z terenu gminy Twardogóra przeprowadzana była w miesiącu czerwcu. Usuwaniem azbestu zajmowała się firma „7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe, Władysław Bakinowski z Obory, gm. Lubin. W ciągu miesiąca firma ta, w ramach realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest, usunęła eternit z 37 nieruchomości. Na składowisko odpadów niebezpiecznych w Tuczępach (woj. świętokrzyskie) przetransportowano w sumie 46,02 ton wyrobów azbestowych.
Łączna ilość usuniętego w tym roku azbestu wynosi 3.580,15 m2!
Warto przypomnieć, że mieszkańcy ponosili jedynie 15% kosztów związanych z usuwaniem azbestu. Pozostała część środków finansowych (tj. 85% wartości zadania) pochodziła z uzyskanego przez Gminę Twardogóra dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu. Łączna wartość wykonanych prac wynosi 20.702,55 zł brutto.
Znając szkodliwość azbestu, który jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi oraz z uwagi na zainteresowanie mieszkańców w/w akcją, Gmina Twardogóra planuje podjęcie działań mających na celu jej kontynuowanie w przyszłym roku.
Już dziś zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest, do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na jego usunięcie.

Przypominamy! Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, usunięcia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy dokonać do 2032 roku. Osoby, które nie zdążą usunąć azbestu do tego czasu, narażają się na poniesienie dotkliwych kar finansowych!

 
   
 
  Azbest
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!