Strona główna
STOP dla spalania odpadów

 STOP dla spalania odpadów

Jak co roku w okresie grzewczym mieszkańcy miasta i gminy Twardogóra sygnalizują, że osoby z ich otoczenia (sąsiedzi) posiadają i spalają w instalacjach centralnego ogrzewania odpady powstające przy produkcji mebli. Głównie chodzi o odpady z płyt wiórowych, ale również pianki i materiały tapicerskie oraz tworzywa sztuczne. Takie odpady zawierają substancje niebezpieczne dla naszego zdrowia, które są uwalniane w wyniku spalania w instalacjach do tego nie przeznaczonych. W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z póź. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współwspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza w/w spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu albo grzywny.

Przepis ten koreluje z ust. 2 Rozdziału IX i z Rozdziałem II ust. 2 pkt. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra, który mówi, iż na terenie gminy zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się jedynie spalanie odpadów z drewna nie zawierającego domieszek lub powłok z substancji niebezpiecznych oraz papieru bez domieszek z folii. Z uwagi na powyższe, w razie uzasadnionych podejrzeń, że w naszym otoczeniu dochodzi do gromadzenia i spalania w/w odpadów każdy z nas może ten fakt zgłosić bezpośrednio na policję celem podjęcia działań prewencyjnych do ukarania mandatem włącznie – tel. 71 31 58 997 lub bezpośrednio 997. Takie informacje można przekazać również do UMiG w Twardogórze - tel. 71 399 22 38/40/41. Należy również zaznaczyć, że na różnego rodzaju konsekwencje/sankcje może narazić się również osoba/podmiot, który takie odpady przekazuje osobom fizycznym.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!