Strona główna
Umowa podpisana

Gmina Twardogóra, w dniu 21.12.2015 r. zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę dotacji i pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno Wielkie, Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka”w ramach PROGRAMU WYKONANIA PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. Program ma na celu wypełnić wymogi Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia to 540 000 złotych i stanowi 90% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu to 738 247 złotych. W ramach zadania wykonano 160 przyłączy w miejscowości Goszcz, 110 w Grabownie Wielkim, 2 przyłącza w Drogoszowicach i po 1 przyłączu w Dąbrowie, Sądrożycach i Moszycach - łącznie wybudowano 275 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.

mt_ignore

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!