Strona główna arrow Edukacja ekologiczna arrow Dbajmy o środowisko
Dbajmy o środowisko
 Gmina Twardogóra z jednej strony otoczona lasami z drugiej kompleksem stawów milickich postrzegana jest jako miejsce ciche, spokojne, o czystym środowisku. Władze samorządowe gminy przykładają bardzo dużą wagę do działań proekologicznych. Od kilku lat starają się podnieść poziom wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców, przede wszystkim poprzez tworzenie warunków do funkcjonowania nas wszystkich w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Są już pewne efekty tych działań np. w postaci wzrostu ilości zbieranych odpadów segregowanych. Świadczy to, że coraz więcej osób zanim pozbędzie się odpadów, które wytworzy zastanawia się czy nie jest to odpad nadający się do procesu recyklingu. Spora grupa mieszkańców właśnie tak postępuje chcąc przyczynić się do poprawy środowiska, ale nie można zapominać, że niesie to za sobą również korzyści materialne w postaci oszczędności za wywóz odpadów komunalnych (mieszkańcy nie płacą za segregację). Z prowadzonych w ostatnich latach działań kontrolno - edukacyjnych, posesji na terenie naszej gminy, jak również w oparciu o informacje uzyskane od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Twardogórze wynika, że spora część z około 4.300 gospodarstw domowych nie potrafi lub nie chce brać czynnego udziału w działaniach zmierzających do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego, w którym wszyscy żyjemy, pracujemy oraz wypoczywamy.
Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika obowiązek każdego właściciela nieruchomości polegający na wyposażeniu jej w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów, podpisaniu umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbiórkę tych odpadów a co najważniejsze na udokumentowaniu, że odpady zostały zabrane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie.
I tu nasuwa się pewna wątpliwość, ponieważ oprócz tych którzy nie mają pojemnika na odpady, spora część mieszkańców naszej gminy, posiada pojemniki oraz umowy a niestety nigdy nie skorzystała bądź korzysta sporadycznie z usług związanych z gospodarką odpadami. Ta wątpliwość w najbliższym czasie będzie wyjaśniana poprzez nasilenie kontroli posesji tych mieszkańców, którzy nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Należy podkreślić, że kontrole te będą przeprowadzane zarówno na wsiach jak również w samej Twardogórze, której mieszkańcy posesji jednorodzinnych również bardzo często nie posiadają pojemników i umów, bądź nie korzystają z usług wywozowych.
Faktem bezdyskusyjnym jest, że każdy z nas w większej lub mniejszej ilości wytwarza odpady. Nie ma ludzi którzy nie wytwarzają odpadów. Jeżeli więc jakaś posesja nie jest wyposażona w pojemnik na odpady lub nie korzysta z usług związanych z wywozem odpadów to co jej właściciel robi z odpadami które wytworzył ? Odpowiedź nasuwa się sama spala lub wyrzuca gdzie popadnie. Jeżeli widzimy przy drogach lub w lesie pojedyncze worki, woreczki lub całe sterty odpadów to z cała pewnością jest to dzieło tych którzy nie prowadzą właściwej gospodarki odpadami, gospodarki którą każdy z nas ma obowiązek prowadzić.
Bardzo możliwe, że pozostawił to ktoś kogo znamy, może nasz sąsiad lub znajomy? Zwracajmy więc uwagę tym, którzy twierdzą „nie mam pojemnika na śmieci bo ja nie wytwarzam odpadów".
Cały czas prowadzimy kontrolę (przy udziale Policji) nieruchomości, których właściciele nie wykonują swojego ustawowego obowiązku wynikającego z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z póź zm.) m.in. brak pojemnika na odpady, umowy lub potwierdzenia wywozu odpadów w okresach i ilościach adekwatnych do liczby osób zamieszkujących posesję, będąobciążane karą grzywny w wysokości 100 zł. Przedmiotowe kary wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U.
z 2003 r. Nr 208 poz. 2023).
W tym miejscu należy wskazać, że pojemnik do wywozu odpadów kosztuje niecałe 100 zł, a więc wysokość ewentualnego mandatu. Natomiast wywóz jednego pojemnika o pojemności 110 litrów to koszt ok. 5,30 zł.
Zadajmy sobie więc pytanie co się nam opłaca? Wolimy porządek czy mandat karny?
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!