Strona główna arrow Edukacja ekologiczna arrow Ekoznaki
Ekoznaki
Eko-znak to oznaczanie produktów ekologicznymi znakami towarowymi, jest sposobem wywierania wpływu na rynek. Ekoznaki, wskazując produkty, które spełniają wymagania ochrony środowiska, pomagają w wyborze podczas zakupów w sklepie.

EKO – polski znak ekologiczny
W 1998 roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji opracowało zasady przyznawania krajowego ekoznaku. Założenia ogólne stanowią, że polski "Eko-znak" mogą otrzymywać wyroby krajowe i zagraniczne nie powodujące (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowalnego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu. Zaznaczono również, że polski system certyfikacji będzie dostosowany do systemu ekoznakowania Wspólnoty Europejskiej. Dotychczas polski "Eko-znak" przyznano kilkudziesięciu wyrobom, głównie nawozom sztucznym i organicznym oraz materiałom włókienniczym.


Ekoland – Polska

Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi przyznaje atesty gospodarstwom rolnym, które w produkcji stosują metody ekologiczne. „Ekoland” jest najbardziej znanym i rozpoznawalnym na rynku krajowym znakiem,
kojarzonym z żywnością ekologiczną. Produkty gospodarstw ekologicznych mogą ubiegać się o przyznanie odpowiedniego atestu, a następnie być sprzedawane z takim właśnie oznaczeniem.Produkcja ekologiczna - Unia Europejska

Jednolite dla całej UE logo produkcji ekologicznej zostało wprowadzone w marcu 2000 r. na mocy rozporządzenia Komisji nr 331/2000. Celem było podniesienie
wiarygodności żywności produkowanej metodami ekologicznymi oraz identyfikacja na rynku. Logo nie jest obowiązkowe, ale producenci mogą go użyć, jeżeli ich
produkty odpowiadają następującym kryteriom:
•    co najmniej 95% składników zostało wyprodukowanych
metodami ekologicznymi;
•    produkty są sprzedawane bezpośrednio przez producenta
lub w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych
opakowaniach;
Na produktach widoczne jest nazwisko lub nazwa handlowa producenta, przetwórcy i sprzedawcy, a dodatkowo nazwa i kod jednostki certyfikującej."Margerytka"- Unia Europejska

Stylizowana "Margerytka" z dwunastoma gwiazdkami ma być alternatywą dla państwowych ekologicznych znaków towarowych krajów zrzeszonych, gwarantującą określoną jakość także poza politycznymi granicami państw członkowskich. "Margerytka" jest przyznawana na podstawie skróconej analizy cyklu życia
produktu. Badania atestacyjne skupiają się na stopniu obciążenia środowiska na etapie:
•    pozyskiwania surowców pierwotnych,
•    produkcji,
•    pakowania i transportu,
•    użytkowania produktu,
•    utylizacji.
Na każdym z tych etapów oceniane są aspekty:
•    produkcja odpadów,
•    zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza,
•    hałas,
•    zużycie zasobów naturalnych i energii,
•    wpływ na ekosystemy.
 


Błękitny Anioł (Der Blaue Engel) – Niemcy
Znak Błękitny Anioł produkty z tym znakiem mają lepszą charakterystykę środowiskową od innych artykułów z tej grupy towarów. W ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech podstawowych składników środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), bierze się pod uwagę hałas oraz możliwości powstawania
substancji szczególnie niebezpiecznych. Obecnie znak ten przyznawany jest w 75 grupach produktów tj.: opony, lodówki, materiały budowlane, chemia gospodarcza, wyroby papierowe, dezodoranty.Łabędź (Svanen) – kraje skandynawskie
Produkty oznaczone tym znakiem charakteryzują się mniejszym negatywnym oddziaływaniem na ludzi i środowisko naturalne. System Svanen to jeden z najlepszych sposobów ekoznakowania. Przyznanie znaku "Svanen" jest poprzedzone dokładną analizą wybranych cech produktu i procesu produkcyjnego,
przeprowadzoną przez akredytowany niezależny instytut badawczy.Sokół (Falkon) – Szwecja
Od 1992 roku istnieje znak "Dobry Ekologiczny Wybór" (Goud Environmental Choice) - "Falkon", reprezentujący kryteria pozarządowej organizacji ekologicznej – Szwedzkiego Towarzystwa Ochrony Przyrody. Przy atestacji brane są pod uwagę wyłącznie ekologiczne cechy towaru. Obecnie funkcjonuje na rynku około 200
produktów oznaczonych znakiem "Falkon", są to m.in. mydła, szampony, środki czyszczące, baterie, papier toaletowy, pieluszki i inne.


Krav – Szwecja
Ekologiczny znak "Krav", istniejący od 1985 roku, przyznawany jest przez Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych. Oznaczone nim artykuły żywnościowe zostały wytworzone bez stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Znak "Krav-import" gwarantuje, że importowana żywność pochodzi
z gospodarstw ekologicznych.


Opakowanie nadaje się do recyklingu
Znak informuje, że opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania, czyli recyklingu. Umieszcza się go na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium.

 

Zielony Punkt
Producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów polskiej organizacji Rekopol.


 

Bezpieczny dla ozonu
Produkt nie zawiera freonów, które niszczą powłokę ozonową.
 Nie testowane na zwierzętach
W fazie badań produkt nie był testowany na zwierzętach. Najczęściej występuje na kosmetykach.


 


Znak CE
Towar został wyprodukowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Obowiązkowy dla ponad dwudziestu grup produktów, w tym urządzeń elektrycznych, zabawek.

 

Dbaj o czystość

Opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza nie zaśmiecając nim otoczenia.


 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!