Strona główna
Konkurs Przedsiębiorca z klimatem
23.11.2015.
Informujemy, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przystąpiła do realizacji projektu „Przedsiębiorca z klimatem”.

Celem w/w projektu jest podnoszenie wiedzy w zakresie ograniczenia oddziaływania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko i zmiany klimatyczne.

Fundacja – w ramach realizacji projektu – prowadzi działania informacyjno-edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.  Ponadto organizuje spotkania  z przedsiębiorcami, konferencje oraz konkurs „Przedsiębiorca z klimatem”.

Przedsiębiorcy, którzy wdrożyli najciekawsze niskonakładowe rozwiązania obniżające zużycie energii, działania zwiększające efektywność energetyczną, wprowadzili nowy ekologiczny produkt lub usługi w swojej działalności  (o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko, bądź zmniejszający zużycie energii) mogą wziąć udział w organizowanym przez Fundację ogólnopolskim konkursie „Przedsiębiorca z klimatem”.
Aby wziąć w nim udział  należy w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r., do godziny 16.00 dostarczyć lub przesłać na adres Fundacji (ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa) wypełniony przez przedsiębiorcę formularz zgłoszeniowy .

Dla osób zainteresowanych niniejszym projektem został przygotowany poradnik dotyczący ograniczania zużycia energii w firmie, który dostępny jest na stronie http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/
Dodatkowe informacje: do pobrania (.pdf)
 
Ankieta dla mieszkańców Gminy Twardogóra
19.11.2015.

W nawiązaniu do opracowywanego przez Gminę Twardogóra dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 23 listopada 2015 r. i dostarczenie*/przesłanie jej:
- do Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, pokój nr 10
- listownie na w/w adres urzędu,
- skanem na adres e-mail: ratusz@twardogora.pl
*ankiety nie trzeba składać osobiście (można podać ją przez znajomego, członka rodziny, itp.)

Zebrane dane pozwolą na opracowanie realnego planu, możliwego do zrealizowania w Gminie Twardogóra, w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza. Mieszkańcy wypełniając ankietę będą mogli w przyszłości starać się o uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia polegające m.in. na wymianie kotła, pieca, okien, drzwi, montażu solarów, docieplenia budynku itp.

Ankieta oraz więcej informacji o akcji na stronie internetowej: http://pl.twardogora.pl/index.php/aktualnosci/2761-plan-gospodarki-niskoemisyjnej/

Za wszelką współpracę dziękujemy!

 
Plan gospodarki niskoemisyjnej
09.11.2015.

mt_ignore

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, którego głównym celem jest ograniczenie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego na poziomie lokalnym. Wydawać by się mogło, że jest to kolejny projekt strategiczny związany z kwestiami ochrony środowiska. Jednakże w tym przypadku drogą do osiągnięcia głównego celu jest ograniczeniejednostkowego zużycia energii u poszczególnych odbiorców i jej wytwarzanie w bardziej ekologiczny sposób. Istotne dla mieszkańców i innych użytkowników energii jest to, iż działania na rzecz ochrony środowiska wiążą się w tym przypadku z oszczędnością wydatków bieżących.

Czytaj całość
 
Dofinansowanie usuwania abestu
21.08.2015.

Gmina Twardogóra, w dniu 23.07.2015 r.  zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Twardogóra”. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia  wynosiła do 85% jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do 35% kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zutylizowano  25,64 Mg płyt cementowo-azbestowych.
Całkowita wartość zadania      11 282,04 zł
Kwota dofinansowania              9 275,00 zł

   

 

 
Gospodarka odpadami komunalnymi
18.05.2015.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Twardogóra za 2014 rok - pobierz
 
Odbiór odpadów
01.01.2016.
Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Twardogóra od 01 stycznia 2016 r. jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra (dawny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze).
Zebrane z terenu naszej gminy zmieszane odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania transportowane są do RIPOK w miejscowości Rudna Wielka k. Wąsosza (powiat górowski) prowadzonego przez przedsiębiorstwo Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych z siedzibą we Wrocławiu.
Zebrane z terenu naszej gminy odpady ulegające biodegradacji transportowane są do RIPOK we Wrocławiu, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Rodzinne Merta & Merta Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 
Odpady komunalne - opłaty bez zmian
04.02.2015.
 W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że na chwilę obecną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Jednocześnie przypominamy, że przedmiotową opłatę należy uiszczać do dnia 15 danego miesiąca. Opłat można dokonywać internetowo przelewem na indywidualne konto lub w każdym dowolnym punkcie opłat (Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Twardogórze przy ul. Długa 1 nie pobiera z tego tytułu prowizji).
W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W/w opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W razie potrzeby w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, pokój nr 3, można pobrać blankiet opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Usuwanie azbestu
18.12.2014.

Usuwanie azbestuW związku z ogłoszonym 2 grudnia 2014 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, konkursowym naborze wniosków w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o zwrot do 85% kosztów poniesionych na realizację zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Czytaj całość
 
Zwierzęta chronione
10.12.2014.
 Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwraca się z prośbą o współpracę w zakresie dokumentowania zdarzeń z udziałem gatunków zwierząt chronionych. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, proszę o przekazywanie formularzy , służących do zgłaszania przypadków schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunków objętych ochroną gatunkową, a także procedurę postępowania w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia osobnika gatunku chronionego.
 
STOP dla spalania odpadów
10.12.2014.

 STOP dla spalania odpadów

Jak co roku w okresie grzewczym mieszkańcy miasta i gminy Twardogóra sygnalizują, że osoby z ich otoczenia (sąsiedzi) posiadają i spalają w instalacjach centralnego ogrzewania odpady powstające przy produkcji mebli. Głównie chodzi o odpady z płyt wiórowych, ale również pianki i materiały tapicerskie oraz tworzywa sztuczne. Takie odpady zawierają substancje niebezpieczne dla naszego zdrowia, które są uwalniane w wyniku spalania w instalacjach do tego nie przeznaczonych. W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z póź. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współwspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza w/w spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu albo grzywny.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 16 - 30 z 88


© 2019 Ekologiczna Strona Twardogóry - eko.twardogora.pl :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!